Souhlas se zpracováním osobních údajů

Bc. Zdeněk Stojaspal se sídlem Hlucká 555, 687 62 Dolní Němčí, IČ: 87529114 (Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Uherský Brod), dále jen „Správce“, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) zpracovává tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti, IČO, DIČ
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresu
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, IČO, DIČ, telefonní číslo, e-mail a adresu je nutné zpracovat za účelem vystavení daňového dokladu za objednané nebo poptávané služby a přijímáním a vyřizováním dotazů z kontaktních formulářů a emailů. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou, tedy po dobu nutné archivace daňových dokladů jak ukládají zákony ČR.

 2. S výše uvedeným zpracováním uděluje zákazník svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

 4. Podle zákona o ochraně osobních údajů má zákazník právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů